Retrato Autorretrato

TÍTULO: Retrato Autorretrato.
AUTOR: Xosé Abad.
FICHA TÉCNICA:A exposición consta de 19 fotografías de 50 X 50 cm (aprox) a cor, listas para expor cos seus pés de foto.


Serie experimental na que se implica a cada personaxe na construcción do seu retrato - autorretrato. Os elementos que compoñen a obra final, son decididos e manipulados polo fotografado... a cor do fondo, os obxectos que amosan e a manipulación final sobre o soporte fotográfico. O vestiario neutro dos fotografados foi unha elección do autor para centra-la atención na expresión, na mirada, deixando de lado a moda e o tempo.

 

Alberto Carpo, Pintor

Alberto Carpo, Pintor

Alfonso Valenzuela, Actor

Alfonso Valenzuela, Actor

Anton Reixa, Realizador

Anton Reixa, Realizador

Bernardino Grana, Escritor

Bernardino Grana, Escritor

Carmen Suarez, Pintora

Carmen Suarez, Pintora

Enrique Macias, Musico

Enrique Macias, Musico

Lino Braxe, Actor

Lino Braxe, Actor

Lois Pereiro, Actor

Lois Pereiro, Actor

Manuel Ferrol, Fotografo

Manuel Ferrol, Fotografo

Manuel Maria, Escritor, Poeta

Manuel Maria, Escritor, Poeta

Manuel Rivas, Escritor, Periodista

Manuel Rivas, Escritor, Periodista

Miguel Anxo F Vello, Escritor, Poeta

Miguel Anxo F Vello, Escritor, Poeta

Paco Martin, Poeta, Escritor

Paco Martin, Poeta, Escritor

Xaime Quessada, Pintor

Xaime Quessada, Pintor

Xaime Quessada, Pintor

Xaime Quessada, Pintor

Xavier Docampo, Escritor De Literatura Infantil

Xavier Docampo, Escritor De Literatura Infantil

Xoti De Luis, Pintor

Xoti De Luis, Pintor

Sabino Torres, Escritor, Editor

Sabino Torres, Escritor, Editor

Idiomas